HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği nasıl sağlanmakta ve güvence altına alınmaktadır?

Kurumumuzda toplanan kişisel veri niteliğindeki tüm veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kaydedilmekte ve işlenmekte olup, yetkili personel haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasını gerektiren hallerde ise, KVKK çerçevesinde kişisel veri sahibinin açık rızası alınmaktadır. Bütün birimlerimiz, işlediği ve kaydettiği verilerin fiziksel ortamda muhafazası için, dolaplar kullanmakta ve bu veriler kilit altında tutulmaktadır. Birimlerimizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bilinçlendirmek için KVKK farkındalık toplantıları yapılmaktadır.  Elektronik ortamdaki verilerin güvenliğinin sağlanması için ise Firewall cihazı ve benzeri Ağ Güvenlik Cihazları ve antivirüs programları, elektronik imza gibi çeşitli Güvenlik Yazılımları kullanılmaktadır. Ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yönetmelikleri gereği internet erişim kayıtlarının tutulması için Log Kayıt Cihazları kullanılmaktadır. Ayrıca personellere ait bilgisayarların hepsi şifreli olup,  bu şifre bilgileri kendileri dışında kimseye verilmemektedir. Kurumumuz tarafından hazırlanan her türlü yönerge, teknik şartname ve üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmelerde verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ek maddeler düzenlenmekte olup, muhataplar bilgilendirilmektedir.