HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere neler yapılmaktadır?

Kurumumuzdaki her birim kendi yetkisi dâhilinde olan yönetsel anlamda topladığı bilgi ve belgeleri Elektronik Belge Yönetim Sistemine yükleyerek bu bilgilerin silinmesinin ve yok olmasının önüne geçmektedir. Bilgisayarlarda antivirüs, güvenlik duvarı ve benzeri güvenlik yazılım ve cihazları bulunmakta olup, kurum içi bilgisayarlara program yüklenmesi sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndaki yetkili kişiler tarafından yapılabilmektedir.  Fiziksel ortamdaki bilgi ve belgeler ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde korunmakta ve ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilmiş olan saklanma süresine kadar arşivlenmektedir.  Saklanma süresinin bitiminde bu veriler usulüne uygun şekilde imha edilmektedir.  Personeller kurumsal hafızanın korunması hususunda bilinçlendirilmekte ve Üniversitemizin bu husustaki önlemlerinin sıkı bir şekilde alınması için personellerle toplantılar yapılmakta bu sayede personellerin kurum kültürünü benimsemesi amaçlanmaktadır.