HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kurum, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Kurumumuz tarafından kamuoyu ile paylaşılacak olan bilgiler,  bilgi kaynağı olan idari ve akademik birimden elde edildikten sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce incelenmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılan bilgi ve belgelerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliğini kontrol etmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, habercilik etik kuralları çerçevesinde kamuoyuyla paylaştığı bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına almakta olup, bilgi ve belgeler tamamen kaynağı belli ve güvenli dokümanlardan takip edilerek elde edilmektedir. Ayrıca üniversite içi ve üniversiteye ilişkin tüm haberler yine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan güvenilirliği somut verilere dayanmaktadır. Üniversite dışındaki yayın organlarına servis edilen haberlerde yayıncı kuruluşlar İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından sunulan bilgilerin kontrollerini sağlayabilmekte, haberlerin doğruluğuna bir eleştiri gelmesi durumunda, ayrıca gerekli kontrol ve yaptırımlar sağlanmaktadır. Birimlerin web sayfalarında paylaşmış oldukları bilgiler, ilgili birimler tarafından kontrol edilerek üniversite ana sayfasında yayınlanmaktadır. Böylelikle paylaşımların güncelliği sağlanmaktadır. Bu bilgi ve belgelerin dışında yasal olarak kamuoyu ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler ise tamamen ilgili mevzuatlar çerçevesinde nesnellik ve tarafsızlık ilkesi kapsamında paylaşılmaktadır.