HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin, tasarruflarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak, sorunsuz, etkin, hızlı, fonksiyonel ve objektif bir biçimde yürürlükteki mevzuata ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, Üniversitemiz leh ve aleyhinde açılan davalarda Üniversite tüzel kişiliğini en iyi şekilde temsil etmek, dava ve uyuşmazlık konusu hususları en aza indirgemek, birimlerimizin hizmetlerinin yürütümünde duyulan hukuki tereddütlerin giderilmesine verilecek hukuki görüşlerle yardımcı olmaktır