HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Üniversitenin Hukuk Müşavirliği birimi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 35. Maddeleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Doğrudan Genel Sekreterliğe bağlıdır. Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencileri, üçüncü kişiler ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
b) Üniversitenin hukuki işlem ve tasarruflarında yürürlükteki mevzuatlara uygun hareket edilmesine yardımcı olmak,
c) Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı, Resmi Gazete, Mevzuat Külliyatı, Danıştay Dergisi ve İnternet ortamında Mevzuat Bilgi Sistemi ve diğer basılı hukuk yayınları aracılığıyla yakından takip ederek, hukuk alanındaki değişiklik ve gelişmelerden Üniversitenin anında haberdar olmasına yardımcı olmak.
d) Hukuki konularda ve mevzuatta tereddüte düşülen hususlarda görüş bildirmek,
e) Alacakların tahsili için icra takiplerini yürütmek,
f) Üniversiteye karşı açılan davaların takibini yapmak, hukuki ihtilaflarda Üniversite adına dava açmak,
g) Sözleşme ve protokollerin hukuka uygunluğunu incelemek,
h) Disiplin soruşturmalarında yürürlükteki mevzuatlara uygun hareket edilmesine yardımcı olmaktır.